Dự Án

Công ty SongWol ViNa

Công ty SongWol ViNa

Ngày đăng:
Chủ Đầu tư: Công ty SongWol ViNa 
Hạng mục: Sơn chống nóng cách nhiệt mái tôn nhà xưởng
Địa điểm: KCN Tân Đức, Đức Hòa Hạ, Long An
Diện tích thi công: 20.000 m2
Năm thi công: 2017
Loại vật tư sử dụng: Sơn chống nóng KingCat V1-202 – Taiwan
Quy trình thi công:
1. Vệ sinh mái tôn
2. Trám trét chống dột lổ đinh
3. Sơn lót chống rỉ: 01 lớp
4. Sơn phủ chống nóng (màu trắng): 03 lớp
Cty-SongWol-Vina-02.png
Công trình trước khi thi công

Cty-SongWol-Vina-03.png
Công trình sau khi thi công sơn chống nóng cách nhiệt mái tôn

Dự Án Khác

Công ty Dệt Sheng Fa Việt Nam

Thi Công Sơn Chống Nóng

Công ty Thuốc Lá Sài Gòn

Thi Công Sơn Chống Nóng

Công ty SongWol ViNa

Thi Công Sơn Chống Nóng