Dự Án

Công ty TNHH Square Roots

Công ty TNHH Square Roots

Ngày đăng:
Chủ Đầu tư: Công ty TNHH Square Roots
Hạng mục: Sơn chống nóng cách nhiệt mái tôn nhà xưởng
Địa điểm: Đức Hòa, Long An
Diện tích thi công: 2000 m2
Năm thi công: 2017
Loại vật tư sử dụng: Sơn chống nóng INSUMAX - Việt Nam
Quy trình thi công:
1. Vệ sinh mái tôn
2. Trám trét chống dột lổ đinh
3. Sơn lót chống rỉ: 01 lớp
4. Sơn phủ chống nóng (màu trắng): 03 lớp

Cty-Square-Roots.png
Công ty TNHH Square Roots

Cty-Square-Roots-01-(1).png
Nhà xưởng Công ty Square Roots

Cty-Square-Roots-02.jpg
Quá trình thi công sơn chống nóng cách nhiệt mái tôn nhà xưởng

Dự Án Khác

Công ty Dệt Sheng Fa Việt Nam

Thi Công Sơn Chống Nóng

Công ty Thuốc Lá Sài Gòn

Thi Công Sơn Chống Nóng

Công ty SongWol ViNa

Thi Công Sơn Chống Nóng