Dự Án

Công ty Toàn Thắng Plastics

Công ty Toàn Thắng Plastics

Ngày đăng:
Chủ Đầu tư: Công ty Toàn Thắng Plastics
Hạng mục: Sơn chống nóng cách nhiệt mái tôn nhà xưởng
Địa điểm: Bến Lức, Long An
Diện tích thi công: 8000 m2
Năm thi công: 2016
Loại vật tư sử dụng: Sơn chống nóng INSUMAX - Việt Nam
Quy trình thi công:
1. Vệ sinh mái tôn
2. Trám trét chống dột lỗ đinh
3. Sơn phủ chống nóng (màu trắng): 03 lớp
Cty-Toan-Thang-Plastics.png
Cty-Toan-Thang-Plastics-01.png
Trụ sở Công ty Toàn Thắng Plastics

Nha-xuong-Toan-Thang-Plastics.png
Mái tôn nhà xưởng trước khi thi công

Nha-xuong-Toan-Thang-Plastics-01.png
Mái tôn nhà xường sau khi thi công sơn chống nóng cách nhiệt

Dự Án Khác

Công ty Dệt Sheng Fa Việt Nam

Thi Công Sơn Chống Nóng

Công ty Thuốc Lá Sài Gòn

Thi Công Sơn Chống Nóng

Công ty SongWol ViNa

Thi Công Sơn Chống Nóng